Pamiątki Bierzmowania

bierzmowanie - pamiątki bierzmowania

Pamiątki Bierzmowania

Artykuły na bierzmowanie

Bierzmowanie to kolejny po chrzcie świętym, sakrament wtajemniczenia chrześcijańskiego. Jego przyjęcie to niejako dopełnienie sakramentu chrztu świętego. Osoba przyjmująca sakrament bierzmowania otwiera się na łaskę Ducha świętego, stając się tym samym dojrzałym chrześcijaninem. Sakrament bierzmowania ma na celu umacniać i podtrzymywać nasza wiarę.

Sama nazwa bierzmowanie pochodzi od słowa confrimatio – co po łacinie oznacza „potwierdzenie”. Z kolei nazwa polska swoje korzenie zaczerpnęła od słowa „bierzmo” oznaczającego belkę, której zadaniem jest podtrzymywanie stropu domu. I tak jak owa belka ma za zadanie podtrzymywać cały dom, tak sakrament bierzmowania ma umacniać chrześcijanina w wierze. Jego skutkiem jest wylanie Ducha świętego, oddania się w opiekę i na służbę Chrystusa. Znamię sakramentu bierzmowania jest niezacieralne.

Według Katechizmu Kościoła Katolickiego przygotowanie do bierzmowanie powinno mieć na celu doprowadzenie chrześcijanina do zjednoczenia z Jezusem, pogłębienia jego wiary i zażyłości z Kościołem.

Prezenty na bierzmowanie

Ponieważ bierzmowanie to szczególne wydarzenie dla katolika, chcemy się do niego odpowiednio przygotować. Pomóc w tym mogą oferowane przez nas katechizmy i modlitewniki dojrzałego chrześcijanina, które można u nas zamówić.
Z kolei jako pamiątki bierzmowania (podobnie jak i pamiątki chrztu św.) oferujemy krzyżyki do zawieszenia na szyi, srebrne i złote medaliki, obrazki srebrne oraz albumy, które mogą stanowić doskonały prezent dla bierzmowanego.
Ponadto posiadamy bardzo duży wybór książek religijnych, w tym żywoty i biografie świętych, które na pewno pomogą zdobyć wiedzę na temat świętego, którego chcemy imię chcemy sobie nadać na bierzmowaniu, aby służył nam przykładem i miał nas w swojej opiece.